Kontakt

Kontakt

MM stav, s.r.o.

Zlatobanská 12,08005 Prešov

kancelária: Jarková 42, 08001 Prešov

Zapísaná na Okresnom súde v Prešove odd.Sro č.13775/P dňa 24.10.2002

IČO:36482315

DIČ:2020015008

IČ DPH:SK2020015008

Bankové spojenia:

Unicredit banka Prešov: SK84 1111 0000 0066 2392 8005

FIO banka Prešov:SK76 8330 0000 0021 0144 5331

Správa bola úspešne odoslaná. Čo najskôr Vám budeme odpoveďať.